Ook mogelijk: HR ABONNEMENT

 •  Ontzorging op het gebied van Personeelsadministratie

  Actuele personeelsdossiers van indiensttreding tot ontslag en uw organisatie in lijn met actuele (CAO) regelgeving.

 •  Professionele HR-ondersteuning altijd beschikbaar

  Op het gebied van verzuim, werving & selectie, duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling en organisatieverandering zijn wij graag uw gesprekspartner.

 •  Inzicht in personeelskosten en -risico’s

  HR rapportages waardoor u grip krijgt op uw kosten. Wij brengen de risico’s in kaart en adviseren over oplossingen.

Direct hulp nodig? Sparren?

Wij bellen je snel terug.

HR ABONNEMENT ?

Voor MKB ondernemingen is soms wekelijkse of maandelijkse HR Ondersteuning op locatie niet nodig. Toch kunnen wij dan professionele HR Ondersteuning bieden bij lastige HR Processen in de vorm van een abonnement waarbij wij gekaderde taken op ons nemen, voor de nodige signalering zorgen en bijspringen wanneer dat nodig is.

HR Basis: (€ 34,50 per medewerker per maand)

 • Aanleg en actueel houden van HR-basisadministratie & personeelsdossiers
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Schriftelijke communicatie met betrekking tot in-, en uitstroom van medewerkers. 
 • Wijzigingen in de (CAO) regelgeving coördineren en communiceren
 • Personeelsgids (handboek) doorlopend actualiseren
 • Coördinatie & mutaties externe salarisadministratie 
 • Bewaking kritische data (einde contracten, proeftijd, BHV, certificaten, etc. 
 • Online HRM Portaal (COBRA), waaronder personeelsdossiers en ESS verlofaanvragen


HR Verzuim*: (€ 16,50 per medewerker per maand)

 • Verzuimregistratie, betermeldingen, contact verzekeraar
 • Contact en afstemming met de ARBO-dienst op basis van het basiscontract 
 • Verzuimbegeleiding conform Wet Verbetering Poortwachter (casemanagement)


HR Salaris*: (€ 29,50 per medewerker per maand)

 • Inrichten van- en muteren in de salarisadministratie
 • Aanmelden (pensioen)verzekeraars, Arbo, etc.
 • Maandelijkse salarisverwerking, betaalbestanden en jaaropgaven
 • Loonaangiften en rapportage loonjournaalposten
 • Controle kwaliteit en toepassing wetgeving van de salarisadministratie
 • Online portaal voor salarisstroken en loondossier

*alléén in combinatie met een HR Basisabonnement


HR op verrichtingen basis

Uiteraard kunt u ons naast het abonnement inzetten voor specifieke klussen op het gebied van o.a. werving & selectie, assessment, PMC (Prestatie Management Cyclus), ARBO, duurzaamheid of als meewerkend onderdeel van uw team.