Hoe sluit HR aan bij de bedrijfsdoelstellingen?
Wij zorgen voor het juiste vertrekpunt.

 •  Weten waar u staat

  Eerst een HR scan van uw organisatie zodat het vertrekpunt helder is. Vaak zijn veel zaken onbewust best goed geregeld en hebben onverwachte onderwerpen dringend aandacht nodig.

 •  Routeplan hoe bij uw doelen te komen

  PSN zet volledig en uitgebreid uiteen waar de aandachtsgebieden en kansen in uw organisatie liggen. We krijgen hierbij in beeld welke stappen nodig zijn en wat we samen kunnen verbeteren.

 •  Helderheid in wat door wie gedaan wordt

  Weten dat we van A naar B willen komen is één deel. Belangrijk is om in een plan van aanpak af te spreken wie wat hierin gaat betekenen en wanneer. Het resultaat van de scan is altijd toegespitst op uw specifieke situatie.

Direct hulp nodig? Sparren?

Wij bellen je snel terug.

Eerst de PSN HR – Scan!

Wij onderzoeken eest de organisatie, willen de achtergronden van verbeterpunten begrijpen, zien kansen en benoemen oplossingen, stellen een plan van aanpak voor en voeren uit.

Resultaat volgt op doordachte actie, de inzet van betrokken professionals, een menselijke benadering en werken in lijn met uw bedrijfsstrategie.

Daarom maken we eerst de huidige HR-processen inzichtelijk, peilen we de cultuur en brengen we de algemene inzetbaarheid van medewerkers binnen het bedrijf in beeld.

Met de PSN HR-scan onderzoeken we de volgende elementen;

 • Organisatie, Organigram, Functiematrix en Functieprofielen

 • Loongebouw, CAO, Bedrijfsregelingen, Functiewaardering

 • Personeelsplanning, (duurzame) inzetbaarheid en Ontwikkelen

 • Cultuur, Functioneren & Dossiervorming

 • Verzuimbeleid, Verzuimcijfers en Verzuimbegeleiding

 • Kwaliteit-Arbo-Milieu (KAM) & HR Data

 • Personeelsdossiers en Salarisverwerking

 • Advies & Plan van aanpak

Na de HR – Scan en het adviesrapport bespreken wij samen het plan van aanpak waarin onder andere processen worden afgestemd, taakverdeling plaatsvindt en prioriteiten gesteld worden.

Maken we een afspraak? Praten we verder over HR!