Hoe ontslaat u uw werknemer?
Direct hulp van een ervaren HR specialist.

  •  Wanneer kan ik iemand ontslaan?

    Bij ontslagwens vanwege bedrijfseconomische reden of langdurige ziekte voeren we de ontslagprocedure via het UWV. Een goed onderbouwde ontslagaanvraag is de basis voor zo’n traject. Uiteraard wordt de medewerker in de gelegenheid gesteld verweer te voeren waarop eventueel weer aanvullend gereageerd moet worden door de werkgever. Wanneer om een andere reden beëindiging van een dienstverband wenselijk is een werkgever aangewezen op de gang naar de kantonrechter. Werkgevers mogen dus niet meer zelf kiezen tussen UWV of kantonrechter. Beide partijen kunnen tegenwoordig in beroep, of zelfs in cassatie gaan, wanneer zij het niet eens zijn met de beslissing van het UWV of de kantonrechter.

  •  Hoe kan ik iemand ontslaan?

    Nederland heeft een gesloten ontslagstelsel met strikte ontslaggronden. Daarbovenop moet de werkgever nu bij ontslag wegens disfunctioneren een goed onderbouwd dossier kunnen overleggen en aantoonbaar samen met de medewerker hebben gewerkt aan verbetering en/of herplaatsing. Als een werkgever tot ontslag wenst te komen eenvoudig vanwege het feit dat partijen niet meer met elkaar door één deur kunnen, heeft de kantonrechter daar simpelweg geen ruimte meer voor en wordt de aanvraag afgewezen.

  •  Wat kost ontslag?

    Bij ontslag moet in de regel een transitievergoeding worden betaald. Hier mogen dan weer kosten voor omscholing, opleidingen of outplacement van afgetrokken worden, mits vastgelegd. Voor elk jaar dat de eerste tien arbeidsjaren gewerkt is moet 1/3e maandsalaris worden betaald. Voor de daarop volgende jaren een 1/2e maandsalaris per gewerkt jaar (voor werknemers ouder dan 50 in dienst bij een werkgever met ten minste 25 werknemers geldt 1 maandsalaris per dienstjaar na de leeftijd van 50 en na de eerste tien dienstjaren). Het maximum is echter op dit moment 76.000 euro of één bruto jaarsalaris als dit meer is.

Direct hulp nodig?

Wij bellen je snel terug.